Aqua Salut

Home / Aqua Salut
Aqua Salut

Aqua Salut

És una activitat aquàtica terapèutica orientada a la millora de la salut, mitjançant l’exercici suau, aprofitant la resistència de l’aigua. La seva pràctica regular aporta una millora en l’estat de forma i de salut.