Esclerosi Bascular (Varius)

Home / Esclerosi Bascular (Varius)

Esclerosi Bascular (Varius)

Les varius són totes aquelles venes dilatades, amb elongació o tortuoses, independentment de la seva grandària i que afecten el 40-60% de les dones i al 15-30% dels homes. Poden ser primàries o essencials (95%) o secundàries (vies col·laterals de trombosi venoses profundes).
L’escleroteràpia consisteix a injectar amb una agulla molt fina, dins les venes diferents substàncies per anul·lar el seu funcionament. Aquest tractament es pot fer en gairebé tots els pacients, però els millors resultats s’obtenen, en general, amb les varius de petit i mitjà calibre. No s’ha de fer en pacients amb afeccions hepàtiques ni en embarassades.
En l’actualitat no hi ha una tècnica que superi a l’altra i no hi ha un remei miraculós per a l’eliminació de varius. És un problema mèdic amb repercussió estètica. És un tractament molt local, molt poc dolorós i sense repercussió negativa en la vida quotidiana del pacient. Cada sessió de tractament sol durar 20-30 min i es necessiten diverses sessions de tractament cada 2-3 setmanes a criteri mèdic.
L’efecte secundari més important és la pigmentació de la pell, que pot succeir en un de cada cinc pacients. No és freqüent que sigui molt cridanera i es pottractar amb despigmentants tòpics o amb làser.
Es recomana l’ús de mitges de compressió normal durant uns dies després de cada sessió de tractament, evitar l’exposició solar i caminar.