Natació Terapèutica

Home / Natació Terapèutica
Natació Terapèutica

Natació Terapèutica

Els nostres monitors estan formats pel mestre de la natació Terapèutica Mario Lloret, Catedràtic d’Anatomia aplicada a l’activitat Física i de l’Esport, Llicenciat en Educació Física i en Medicina i Cirurgia, entre altres, i membre de la Comissió Científica de la “Guia de Prescripció de l’exercici físic per a la salut.
En paraules seves, l’objectiu de la natació terapèutica es donar solucions a tots els problemes que es poden generar en la pràctica de l’activitat física i esportiva des del punt de vista de la prevenció de lesions i salut. També pretén donar solucions a les lesions que es produeixen en les activitats del dia a dia.
En molts casos es realitzen exercicis per compensar i tractar desviacions de columna, tan cervicals, dorsals o lumbars. Detectada la desviació a la infància, aquesta és corregible en graus.
També és recomanable en: hiperlordosis, hipercifosis, escoliosis, hèrnies discals, artrosis, mala postura, malalties cardíaques, artrosis, artritis, obesitat, alteracions respiratòries, espasmes bronquials, asma, estres, contractures
La classe es fa generalitzada, treballant en cada una d’elles diverses parts del cos.
Fer exercicis de natació terapèutica dins l’aigua, i millor en aigua salina, permet una llibertat de moviments que seria impossible en sec i això fa que en notem els beneficis ja des de les primeres classes.